Elastības spēks ir konservatīvs spēks, kas rodas elastīgi deformētā ķermenī un tiecas atjaunot sākotnējo ķermeņa tilpumu un formu.

Izmantojot Huka likumu, var uzrakstīt elastības spēka izteiksmi, kas ir pareiza tikai nelielai elastīgai deformācijai :

,

kur ir elastības koeficients un mīnusa zīme norāda, ka elastības spēka virziens ir pretējs deformācijai.