Dubultsāls ir tāds sāls, kurā skābju atlikuma joni ir saistīti ar divu dažādu metālu joniem. Tie rodas, diviem no dažādiem metāliem veidotiem sāļiem ar vienādiem skābju atlikumiem izšķīstot šķīdumā un kristalizējoties. Pazīstami dubultsāļi ir kālija alumīnija alauns, nātrija kālija tartrāts, Mora sāls. Ūdens šķīdumā dubultsāļi disociē jonos tāpat kā vienkāršie sāļi, tikai veidojas divi dažādi katjoni. Piemēram, kālija alumīnija alauns disociē saskaņā ar šādu vienādojumu:

Nātrija kālija tartrāta kristāls.
KAl(SO4)2 ⇄ К+ + Al3+ + 2SO42−

Dubultsāļi ir līdzīgi anjonu kompleksajiem savienojumiem — galvenā to atšķirība ir disociācija šķīdumos. Kompleksie savienojumi šķīdumos veido kompleksos jonus. Piemēram, kompleksais kālija tetrafluoroberilāts K2[BeF4] šķīdumā neveido atsevišķus kālija, berilija un fluorīda jonus. Tas veido tikai kālija katjonus K+ un tetrafluoroberilāta anjonus [BeF4]2−, tādēļ šo savienojumu nedrīkst dēvēt par kālija berilija fluorīdu.