Drumlins (no īru: droimnín — ‘maza grēda’) ir šaurs, līdz 5 km garš un 5-20 m augsts vaļņveida paugurs ar izteiktām nogāzēm. Drumlini veidojušies ledāja kustības laikā un ir orientēti ledāja plūsmas virzienā. Drumlini kopā ar tajā pašā virzienā vērstām šaurām un garām ieplakām veido plašus apvidus — drumlinu laukus. Ievērojamākais drumlinu lauks Latvijā ir Burtnieku drumlinu lauks (augstākais paugurs ir 92,6 m augstais Ķoņu kalns), kas plešas no Valmieras uz ziemeļrietumiem, iesniedzoties Igaunijas teritorijā. Cits drumlinu lauks atrodas uz dienvidiem no Austrumkursas augstienes Lietuvas pierobežā. Latvijā drumlinus parasti klāj tīrumi un ganības, bet šaurās un garās ieplakas starp tiem - meži, purvi un pļavas.

Drumlins Amerikas Savienotajās Valstīs