Dekadence (franču: décadence, "pagrimšana" no latīņu: cadere, decadentia, "krist, grimt") ir esošo normu, morāles, cieņas, reliģiskās ticības pakāpenisks zudums, it īpaši to attiecinot uz lielas sociālās struktūras, piemēram, impērijas vai nācijas, eliti. To attiecina arī uz regresu mākslā, literatūrā, zinātnē un darba ētikā. Tā saistīta ar novērojumiem ilgā laika posmā.

Orģija Romas impērijā

Kopš 19. gadsimtā izvirzītajām sociālajām teorijām par sociālo pagrimumu vārds tiek lietots ar negatīvu nozīmi. 19. gadsimtā arī radās dekadences kustība mākslā un literatūrā, kas stilizēja un satirizēja kultūras pagrimumu.