De iure jeb de jure (latviešu: saskaņā ar likumu) ir no latīņu valodas cēlies izteiciens, kas juridiskajā terminoloģijā norāda uz situācijas formālo pusi. Parasti lieto kā antonīmu terminam "de facto".

Terminus "de iure" un "de facto" lieto gadījumos, kad jānorāda uz atšķirību starp formālo un praktisko lietu stāvokli. Ja cilvēki seko noteikumiem, kas nav noteikti ar likumu, šie noteikumi ir spēkā de facto. Savukārt, ja formāli spēkā esoši likumi praksē netiek ievēroti, tad tie pastāv tikai de iure.