Dausprungs (lietuviešu: Dausprungas, senkrievu: Довъспроункъ) bija vēlākā Lietuvas dižkunigaiša Mindauga vecākais brālis, viens no pieciem augstākajiem Lietuvas kunigaišiem (senkrievu tekstā: кнѧзи Литовьскии), kas 1219. gadā noslēdza miera līgumu ar bijušā Kijevas lielkņaza Romāna Mstislaviča dēliem Volīnijas kņaziem Daniēlu un Vasiļko. Indriķa hronikas tekstā Dausprunga vārds nav pieminēts, tas nozīmē, ka viņš nav piedalījies karagājienos uz Senlatviju.

Viņa priekštecis varētu būt kā pirmais Volīnijas metrikā minētā līgumā pieminētais kunigaitis Živinbuds.[1]

Personvārda "Dausprungs" cilme saistāma ar vārdiem daug-' ("daudz") + -springti ("spiesties, saspringt"). Tātad senā vārda nozīme varētu būt skaidrojama kā "daudz pretojošais" jeb "spriganais".[2]

Izvilkums no hronikas

labot šo sadaļu

Izvilkums no Volīnijas metrikas :

"Въ лѣт̑ . [6723 (1215)] Бж҃иимъ повелениемь . прислаша кнѧзи Литовьскии . к великои кнѧгини Романовѣ . и Данилови и Василкови . миръ да(р)юще бѧхоу же имена Литовьскихъ кнѧзеи се старѣшеи . Живинъбоудъ . Давъѧтъ . Довъспроункъ . братъ его Мидогъ . братъ . Довъӕловъ . Виликаилъ . а Жемотьскъıи кнѧз̑ Ерьдивилъ . Въıкъıнтъ. а Роушьковичевъ . Кинтибоуть . Вонибоут̑ . Боутовить.

Вижѣикъ. и сн҃ъ его Вишлии. Китении . Пликосова . а се Боулевичи. Вишимоут̑ егоже оуби Миндого тъ . и женоу его поѧлъ . и братью его побилъ . Едивила. Спроудѣика . а се кнѧзи . из Дѧвол̑твъı . Юдьки . Поукѣикъ. Бикши . Ликиикъ си же вси миръ даша . кн҃зю Данилови . и Василкоу . и бѣ землѧ покоина ."

("[6723 (1215)] gadā Dievs vēlēja, ka Lietuvas kņazi ieradās pie lielkņaza Romāna dēliem Daņilo un Vasiļko mieru slēgt. Lietuvas kņazu vārdi bija: vecākais Živinbuds, Daujots, Dausprungs, viņa brālis Mindaugs, Daujota brālis Viligailis. Bet žemaišu kņazu: Gerdvils, Vikints, bet Ruškaiča dzimtas - Kintibuts, Vembuts, Butauts, Vižeiķis, un viņa dēls Velžis, Kitenis, Pliķa sieva, bet Buļa dzimta - Vismants, kuru nogalēja Mindaugs un viņa sievu atņēma, un viņa brāļus Gelvilu un Sprudeiķi nogalēja. Un šie kņazi no Deltuvas: Juodiķis, Buteiķis, Bikšis, Ligeiķis. Šie visi deva mieru kņazam Daņilo un Vasiļo un zeme bija mierīga.")[3]

  • Zenonas Ivinskis. «Dasprungas». In Vaclovas Biržiška. Lietuviškoji enciklopedija VI. Kaunas : Spaudos Fondas, 1937. 186–188. lpp.
Mindauga dzimtas valdnieks  
Politiskie un sabiedriskie amati un pozīcijas
Priekštecis:
Živinbuds
Lietuvas kunigaitis
pēc 1219. gada — ap 1235. gads
Pēctecis:
Mindaugs