Damaksnis ir sausieņu meža augšanas apstākļu tips labi aerētās minerālaugsnēs, kurā kokaudzi veido priedes kopā ar eglēm, bērziem vai apsēm[1]. Pamežā aug pīlādži, lazdas un paegļi. Zemsedzē aug papardes, brūklenāji, mellenāji, zaķskābenes, vizbulītes un dažādu sugu sūnas. Tas aug līdzena vai viļņota reljefa apstākļos smilts, mālsmilts vai smilšmāla augsnē.

Damaksnis Austrijā

Damaksnis koksnes pieauguma ziņā ir viens no ražīgākajiem Latvijas meža tipiem. Damaksnis ir izplatīts visā valsts teritorijā, bet lielākās platības ir Rietumkursas augstienē, Kursas zemienē un Vidusgaujas zemienē. Aizņem 21% no Latvijas mežaudžu kopplatības.

  1. Meža enciklopēdija. Rīga : Zelta grauds. 2003. 71. lpp.