Šis dalībnieks ir inženierzinātņu doktors gaisa transporta ekspluatācijā un cieta deformējama ķermeņa mehānikā