Atvērt galveno izvēlni

Terminu skaidrojumsLabot

 • Lietotājs (persona) — jebkurš reģistrēts vai nereģistrēts Vikipēdijas apmeklētājs, kurš veic jebkura veida darbības Vikipēdijā.
 • Vandalisms — apzināta rakstu vai diskusiju lapu bojāšana vai jaunu rakstu izveide, kas neatbilst Vikipēdijas lietošanas pamācībai un satur nesakarīgus simbolus, necenzētus, tendenciozus izteicienus vai rupjības, kā arī tukšu rakstu izveide (bez teksta) vai esošu rakstu pilnīga vai daļēja neadekvāta dzēšana. Vandalisms ir arī raksti, kuri izveidoti ar nolūku morāli aizskart citus lietotājus un/vai traucēt normālu Vikipēdijas darbību.
 • Ļaunprātīgs nolūks — doma jebkādā veidā traucēt normālu Vikipēdijas darbību, pārkāpjot Vikipēdijas lietotāju uzvedības noteikumus.
 • Tikko reģistrēts lietotājs — lietotājs, kopš kura reģistrēšanās nav pagājušas 4 dienas.

Vispārīgie noteikumiLabot

 • 1.1. Lietotāja pienākums ir Vikipēdijā uzvesties korekti, objektīvi un ar vēsu prātu.
 • 1.2. Aizliegts apzināti vai ar nolūku, jebkādā veidā izraisīt konfliktus starp lietotājiem.
 • 1.3. Aizliegts jebkādā veidā personiski aizskart citus lietotājus.
 • 1.4. Aizliegts jebkādā veidā apzināti veicināt rasu un/vai etnisko naidu.
 • 1.5. Aizliegts publicēt citu lietotāju vai personu privātos datus (īstais vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese u.c.), ja attiecīgā persona tam nepiekrīt.
  • 1.6. Sods par punktu 1.1. līdz 1.5. neievērošanu:
   • Nereģistrēts lietotājs (IP) un tikko reģistrēts lietotājs tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc lietotāja atbloķēšanas tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, tad lietotājs tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Atsevišķos gadījumos birokrātiem un sistēmas operatoriem ir tiesības šo lietotāju bez brīdinājuma bloķēt vandalisma novēršanas nolūkos.
   • Reģistrēts lietotājs tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek atkārtoti brīdināts un paziņots, ka pēc atkārtota pārkāpuma lietotājs tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Pēc atkārtota pārkāpuma lietotājs tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu mēnesi, bet vandalisma turpināšanas gadījumā — bloķēts uz nenoteiktu laiku.

Lietotāja vārda izveidošanas noteikumiLabot

 • 2.1. Lietotāja vārdā nedrīkst būt necenzēti izteicieni, rupjības un etnisku vai reliģisku naidu kurinoši vārdi un/vai izteicieni. Piemēram: igauņu musulmaņi ir jākļi u.c.
 • 2.2. Lietotāja vārdā nedrīkst parādīties interneta lapas adreses vai saites. Piemēram: www.draugiem.lv, http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWUgqXGu_gTj u.c.
 • 2.3. Lietotāja vārds nedrīkst būt īsāks par 3 un garāks par 30 simboliem. Piemēram: 111111222222333333444444555555 u.c.
 • 2.4. Lietotāja vārds nedrīkst saturēt populāru cilvēku vārdus un uzvārdus. Piemēram: Vaira Vīķe-Freiberga, Mihaels Šūmahers u.c.
  • 2.4.1. Izņēmums ir gadījumi, kad lietotāja īstais vārds un uzvārds sakrīt ar kāda populāra cilvēka vārdu un uzvārdu. Šādā gadījumā lietotāja pienākums ir pierādīt savu personību, sniedzot nepieciešamo informāciju kādam no Vikipēdijas administratoriem, kurš savukārt atbild par šī lietotāja datu drošību un tālāku neizpaušanu.
 • 2.5. Lietotāja vārds nedrīkst saturēt jau esoša lietotāja vārdu vai īsto vārdu un/vai uzvārdu, gadījumā, ja esošais lietotājs ar to nav apmierināts un ir iespējamība jaunā lietotāja vārdu sajaukt ar jau esošo.
  • 2.5.1. Izņēmums ir gadījumi, kad lietotājs vēlas savā lietotāja vārdā izmantot savu īsto vārdu un/vai uzvārdu, kurš pilnībā vai daļēji sakrīt ar jau esoša lietotāja vārdu un/vai uzvārdu. Šādā gadījumā lietotāja pienākums ir pierādīt savu personību.
  • 2.5.2. Sods par punktu 2.1. līdz 2.4. un 2.5. neievērošanu:
   • Lietotājs tiek iepazīstināts ar Lietotāju uzvedības noteikumiem (šiem noteikumiem) un brīdināts, bet nesadarbošanās gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.

RakstiLabot

Par rakstu tiek uzskatīta raksta pamatlapa, veidne, saraksts un citas līdzīgas lapas, kurās ir izvietota pamatinformācija.

Jauna raksta izveidošanaLabot

Par jauna raksta izveidošanu tiek uzskatīta darbība, kurā jebkurš lietotājs izveido jaunu rakstu, veidni, sarakstu un citu rakstu.

 • 3.1.1. Izveidojot jaunu rakstu, tā autors ir pilnībā atbildīgs par rakstā ievietoto informāciju.
 • 3.1.2. Aizliegts izveidot jaunus rakstus, ievietojot tajos Vikipēdijas lietošanas pamācībai neatbilstošu informāciju, kas klasificējas kā lietotāja eksperiments (piemēram, komentārs par kādu aktuālu notikumu, apšaubāma rakstura informācija u.c.).
  • 3.1.3. Sods par punkta 3.1.2 neievērošanu:
   • Nereģistrēts lietotājs (IP) un tikko reģistrēts lietotājs tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc lietotāja atbloķēšanas tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, tad lietotājs tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Atsevišķos gadījumos birokrātiem un sistēmas operatoriem ir tiesības šo lietotāju bez brīdinājuma bloķēt vandalisma novēršanas nolūkos.
   • Reģistrēts lietotājs tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek atkārtoti brīdināts un paziņots, ka pēc atkārtota pārkāpuma lietotājs tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Pēc atkārtota pārkāpuma lietotājs tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu mēnesi, bet pārkāpumu turpināšanas gadījumā — bloķēts uz nenoteiktu laiku.
 • 3.1.4. Aizliegts izveidot jaunus rakstus veidā, kas klasificējams kā vandalisms.
 • 3.1.5. Aizliegts izveidot jaunu rakstu, ievietojot tajā rupjības un/vai pielietot necenzētu leksiku.
  • 3.1.6. Sods par punktu 3.1.4. un 3.1.5. neievērošanu:
   • Nereģistrēts lietotājs (IP) un tikko reģistrēts lietotājs tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Atkārtota pārkāpuma gadījumā, lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Reģistrēts lietotājs tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē, kā arī informēts, ka pēc atkārtota pārkāpuma lietotājs tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.

Esoša raksta rediģēšanaLabot

Par esošu rakstu rediģēšanu tiek uzskatīta darbība, kurā jebkurš lietotājs izmaina jau iepriekš izveidotu rakstu, veidni, sarakstu u. tml.

 • 3.2.1. Rediģējot esošu rakstu, tā autors ir pilnībā atbildīgs par rakstā ievietoto informāciju.
 • 3.2.2. Aizliegts rediģēt esošu rakstu, ievietojot tajā Vikipēdijas lietošanas pamācībai neatbilstošu informāciju, kas klasificējas kā lietotāja eksperiments (piemēram, komentārs par kādu aktuālu notikumu, apšaubāma rakstura informācija u.c.).
  • 3.2.3. Sods par punkta 3.2.2 neievērošanu:
   • Nereģistrēts lietotājs (IP) un tikko reģistrēts lietotājs tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc lietotāja atbloķēšanas tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, tad lietotājs tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Atsevišķos gadījumos birokrātiem un sistēmas operatoriem ir tiesības šo lietotāju bez brīdinājuma bloķēt vandalisma novēršanas nolūkos.
   • Reģistrēts lietotājs tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek atkārtoti brīdināts un paziņots, ka pēc atkārtota pārkāpuma lietotājs tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Pēc atkārtota pārkāpuma lietotājs tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu mēnesi, bet pārkāpumu turpināšanas gadījumā — bloķēts uz nenoteiktu laiku.
 • 3.2.4. Aizliegts rediģēt un dzēst esošus rakstus veidā, kas klasificējas kā vandalisms.
 • 3.2.5. Aizliegts rediģēt esošu rakstu, ievietojot tajā rupjības un/vai pielietot necenzētu leksiku.
  • 3.2.6. Sods par punktu 3.2.4. un 3.2.5. neievērošanu:
   • Nereģistrēts lietotājs (IP) un tikko reģistrēts lietotājs tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Reģistrēts lietotājs tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē, kā arī informēts, ka pēc atkārtota pārkāpuma lietotājs tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.

DiskusijasLabot

Par diskusiju lapām tiek uzskatītas rakstu, veidņu, attēlu un citu rakstu diskusiju lapas, kā arī Kopienas portāls un Lietotāju diskusiju lapas.

 • 4.1. Diskusiju lapās tā autors ir pilnībā atbildīgs par diskusijā ievietoto informāciju.
 • 4.2. Diskusiju lapās jebkura lietotāja pienākums ir parakstīties ar 4 tildēm (~~~~) vai rīku joslā nospiest pogu  . Ja lietotājs to nedara, tad jebkurš cits lietotājs ir tiesīgs viņam to aizrādīt, paskaidrojot, kā tas pareizi jādara.
 • 4.3. Aizliegta necenzēta leksika (rupjības, rupja lamāšanās).
 • 4.4. Aizliegts jebkādā veidā apzināti morāli aizskart citus lietotājus. Šis aizskārums var izpausties kā rupju, necieņas pilnu komentāru adresēšana, apmelošana, tendencioza attieksme u.c.
 • 4.5. Aizliegts publicēt citu lietotāju vai personu privātos datus (īstais vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs u.c.), ja attiecīgā persona tam nepiekrīt.
  • 4.6. Sods par punktu 4.3., 4.4. un 4.5. neievērošanu:
   • Nereģistrēts lietotājs (IP) un tikko reģistrēts lietotājs tiek iepazīstināts ar Lietotāju uzvedības noteikumiem (šiem noteikumiem) un brīdināts, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc lietotāja atbloķēšanas tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, tad lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Agresīva vandalisma gadījumā birokrātiem un sistēmas operatoriem ir tiesības šo lietotāju bez brīdinājuma bloķēt vandalisma novēršanas nolūkos.
   • Reģistrēts lietotājs tiek iepazīstināts ar Lietotāju uzvedības noteikumiem (šiem noteikumiem) un brīdināts, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc lietotāja atbloķēšanas šis noteikums tiek atkārtoti pārkāpts, tad lietotājs tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu, tad vienu mēnesi. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotājs tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
 • 4.7. Aizliegts jebkādā veidā rediģēt, modificēt un dzēst diskusiju lapā ievietoto informāciju.
  • 4.7.1. Izņēmums ir gadījumi, kad diskusiju lapā tiek veikts vandalisms, tajā skaitā necenzēta leksika, ievietoti personas privāti dati, punktos 6.1. un 6.3. aprakstītā brīdinājuma veidņu izmantošana u.c.

Vairāki vienas personas lietotājiLabot

 • 5.1. Katrs Vikipēdijas lietotājs ir tiesīgs bez pamatlietotāja izveidot papildus (alternatīvos) lietotājus (tai skaitā robotus). Par galveno lietotāju (ja lietotāja lapā tas nav atzīmēts) tiek noteikts tas, kuram ir vislielākais labojumu skaits un kurš ir vissenākais.
 • 5.2. Galvenajā un visās alternatīvajās lietotāju pamatlapās skaidri jānorāda savstarpējā saistība ar strādājošu saišu palīdzību.
 • 5.3. Balsstiesības Vikipēdijas balsošanā ir tikai galvenajam lietotājam.
 • 5.4. Aizliegts izveidot alternatīvus lietotājus ar ļaunprātīgu nolūku. Ja šis fakts jebkādā veidā tiek pierādīts, tad visi (gan galvenais, gan alternatīvie) lietotāji tiks brīdināti un brīdinājuma neievērošanas gadījumā tiks bloķēti uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotāji tiks bloķēti uz nenoteiktu laiku.

BrīdinājumiLabot

 • 6.1. Izteikt brīdinājumu sistēmas operatoram, pielietojot brīdinājuma veidni, ir tiesības tikai birokrātiem un citiem sistēmas operatoriem.
 • 6.2. Reģistrēti lietotāji (izņemot tikko reģistrētos lietotājus) var izteikt brīdinājumus savā starpā, pielietojot brīdinājuma veidnes.
 • 6.3. Brīdinājuma veidnes aizliegts izmantot visiem tiem lietotājiem, kuriem pēdējā mēneša laikā pamatoti ir izteikts brīdinājums.
 • 6.4. Nereģistrētam lietotājam (IP) un tikko reģistrētam lietotājam izmantot brīdinājuma veidnes ir aizliegts.
 • 6.5. Ja lietotājs uzskata, ka brīdinājumu ir saņēmis nepamatoti, tad viņš divu dienu laikā var ierosināt kopienas balsojumu. Ja kopiena nolemj, ka brīdinājums ir tiešām ievietots nepamatoti, lietotājam, kurš ir ievietojis brīdinājumu, tiek izteikts brīdinājums, bet balsojuma ierosinātājam — brīdinājums izņemts. Ja kopiena nolemj, ka brīdinājums tomēr ir pamatots, tad balsojuma ierosinātājs var tikt bloķēts par 1.1. punkta neievērošanu.