Retumis (reizi gadā) ko palaboju vai ierakstu tēmās, kas attiecas uz vēstures zinātni (ko man ļauj Mg.hist. grāds).