Concordia Rigensis ir Rīgā dibināta un šobrīd Hamburgā pastāvoša vācbaltiešu studentu korporācija. Tās devīzes ir: Wahr und treu, kuhn und frei (Patiess un uzticīgs, drošs un brīvs) un Viribus unitis (Kopīgiem spēkiem).

Concordia Rigensis
Pamatinformācija
Dibināšana 1869. gadā
Rīga
Krāsas zils-zelts-sarkans
Devīze Wahr und treu, kuhn und frei
Latīniskā devīze Viribus unitis
Konventa dzīvoklis Jēkaba iela 14, Rīga, Latvija
Tarpenbekstrasse 140, Hamburga
Mājaslapa www.concordia-rigensis.de

Concordia Rigensis dibināta 1869. gadā kā Rīgas Politehnikuma korporācija Concordia. 1871. gadā piedalījās Rīgas šaržēto konventa dibināšanā. 1880. gadā no korporācijas izstājās vairāki latviešu studenti, kuri vēlāk piedalās latviešu studentu korporācijas Selonija izveidē. 1891. gadā pieņēma nosaukumu Concordia Rigensis. Pirmā pasaules kara gados, korporācija kopā ar Rīgas politehnikumu evakuējās uz Maskavu.

1920. gadā atsāka darbību Latvijā un tika reģistrēta pie Latvijas Universitātes. Vairākas reizes, protestējot pret dažādiem lēmumiem, uz laiku izstājusies no Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konventa (P!K!). 1930. gadu sākumā kopā ar pārējām baltvācu korporācijām, demonstratīvi izstājās no P!K!, protestējot pret prasību P!K! sēdēs lietot tikai latviešu valodu. 1932. gadā, pēc LU padomes lēmuma, kā korporācija slēgta. Turpināja pastāvēt kā biedrība, saglabājot korporācijas nosaukumu un iekšējo uzbūvi. 1939. gada novembrī ar sabiedrisko lietu ministra lēmumu slēgta, visiem biedriem izceļojot uz Vāciju. Pēc izceļošanas lielākā biedru daļa turpināja studijas Pozenes Universitātē.

Pēc Otrā pasaules kara Concordia Rigensis filistri izlēma atjaunot korporācijas darbību Hamburgā. 1956. gadā tika uzņemti pirmie 5 jaunie biedri (fukši). Kopš 1989. gada korporācijai pieder savs nams Tarpenbekstrasse 140 Hamburgā.

 
Concordia Rigensis konventa nams Hamburgā

Concordia Rigensis bija baltvācu studentu korporācija, kas apvienoja vācu izcelsmes studentus. Nevāciešiem iestāšanās korporācijā nozīmēja drošu pārvācošanos. 1929.gadā korporācijā bija 186 biedri. Savukārt 2009.gadā 102 biedri.

Concordia Rigensis (tāpat kā pārējās bij. baltvācu korporācijas) atšķiras no citām līdzīgām Vācijas studentu organizācijām, jo pieder pie Baltijas tradīciju korporācijām un kopā ar studentu korporācijām no Latvijas, Igaunijas, un Polijas katru gadu piedalās Baltijas Tautu komeršā (B!T!K!) un uztur ar tām draudzīgas attiecības.

Izmantotā literatūra

labot šo sadaļu
  • V.Ščerbinskis, Uzticīgi Draugam, Rīga, 2010.

Ārējās saites

labot šo sadaļu