Pieprasījums un piedāvājums

ekonomisks modelis mikroekonomikā, kurā tiek atspoguļota cenas noteikšana tirgū

Pieprasījums un piedāvājums mikroekonomikā ir ekonomisks modelis, kurā tiek atspoguļota cenas noteikšana tirgū. Šis ir galvenais ekonomikā lietotais modelis cenu noteikšanā.

Preces cena P tiek noteikta pēc pieprasījuma D un piedāvājuma S līknes krustpunkta. Diagrammā tiek parādīts, ka pieprasījuma palielināšanās no D1 līdz D2 palielina preces cenu (P) un pārdoto produkcijas daudzumu (Q)

Pieprasījums atspoguļo pircēju vajadzību iegādāties kādu noteiktu preci. Piedāvājums atspoguļo ražotāju spēju piedāvāt preces tirgū. Preces cena tiek noteikta pēc tirgus pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbības. Līdzsvara cena ir tāda cena, par kuru pircēji būs gatavi pirkt un ražotāji izgatavot preces, tātad sakrīt abu pušu intereses. Ja tiek noteikta lielāka cena, tad samazinās pieprasījums un palielinās piedāvājums, taču var rasties pārpalikums. Ja tiek noteikta zemāka cena, pieaug pieprasījums un samazinās piedāvājums, līdz ar to var rasties iztrūkums.

Ārējās saitesLabot