Birokrātija

visu ierēdņu kopums, kas strādā valsts pārvaldē

Birokrātija (franču: bureaubiro, kanceleja un grieķu: κράτοςkratos, vara) ir visu ierēdņu kopums, kas strādā valsts pārvaldē. Tā ir arī valsts pārvaldes forma, kurā politikas organizēšanu un pārvaldīšanu veic profesionāli, algoti speciālisti jeb ierēdņi. Birokrātija kā organizācijas veids ir sastopamas visās pasaules valstīs, un tam bieži ir piešķirta liela vara publiskajā sektorā.

Vārds "birokrātija" ir ieguvis arī negatīvu nozīmi, ar to bieži ir domāti lieli papīru kalni, nevēlēšanās izlemt kādu jautājumu, pārāk ilga kāda jautājuma saskaņošana un pārbaudīšana.