Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (agrāk — Balvu amatniecības vidusskola), saīsināti BPVV, ir amatniecības vidusskola Vidzemes ielā 26 Balvos.

Vēsture Labot

Skola dibināta 1991.gadā. Sākotnēji tā bija Balvu deviņgadīgā skola. Direktore Ināra Ņikuļina, direktora vietniece mācību darbā Sarmīte Cunska un direktora vietniece ārpusklases un ārpusskolas darbā Anastasija Ločmele. Pēc gada skola nomaina nosaukumu un kļūst par Balvu amatniecības vidusskolu (BAV). Kopš 2001./2002. mācību gada skolas direktore ir Sarmīte Cunska.

BPVV mācību programma Labot

  • Vispārējās izglītības programma
  • Profesionālās vidējās izglītības programma „Komerczinības”
  • Profesionālās vidējās izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”
  • Profesionālās vidējās izglītības programma „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”
  • Modulārā profesionālās vidējās izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”
  • Modulārā profesionālās vidējās izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi”
  • Modulārā profesionālās pamatizglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”
  • Modulārā arodizglītības programma „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”
  • Modulārā profesionālās vidējās izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi”
  • Profesionālās vidējās izglītības programma „Bērnu aprūpe”


Ārējā saite Labot