Balvu amatniecības vidusskola

Balvu amatniecības vidusskola, saīsināti BAV, ir amatniecības vidusskola Vidzemes ielā 26 Balvos.

VēstureLabot

Skola dibināta 1991.gadā. Sākotnēji tā bija Balvu deviņgadīgā skola. Direktore Ināra Ņikuļina, direktora vietniece mācību darbā Sarmīte Cunska un direktora vietniece ārpusklases un ārpusskolas darbā Anastasija Ločmele. Pēc gada skola nomaina nosaukumu un kļūst par Balvu amatniecības vidusskolu (BAV). Kopš 2001./2002. mācību gada skolas direktore ir Sarmīte Cunska.

BAV mācību programmaLabot

  • Pamatizglītības programma 5.-9. klasei
  • Komerczinību programma
  • Vispārizglītojošā virziena programma
  • Amatizglītības programma
  • Mākslas programma
  • Pirmsskolas izglītības programma piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei

Ārējā saiteLabot