Vidusskola

vispārējās izglītības iestāde, kas nodrošina vispārējo vidējo izglītību

Vidusskola ir vispārējās izglītības iestāde, kas nodrošina vispārējo vidējo izglītību, t.i., izglītību, kas atbilst ISCED 3. līmenim. Vidusskola atbilst 10.—12. klasēm, un tajā parasti mācās skolēni no 16 līdz 18 gadu vecumam (lai gan tas ir atkarīgs no vecuma, kādā bērns sāka apmeklēt skolu, un no tā vai bērns ir atkārtojis kādu mācību gadu). Latvijā, lai iestātos vidusskolā, ir jābūt nokārtotiem pamatizglītības eksāmeniem, un vidusskolas beigās ir jākārto vidējās izglītības eksāmeni.[1]

Daugavpils Iespēju vidusskola

Citas iestādes, kas nodrošina vispārējo vidējo izglītību ir ģimnāzijas, kā arī vakara (maiņu) vidusskolas vai tālmācības vidusskolas.[2]

Bieži par vidusskolu sauc izglītības iestādes, kuras nodrošina gan vispārējo pamatizglītību (1. līdz 9. klasi), gan vispārējo vidējo izglītību.

  1. Latvijas kvalifikāciju datubāze. «Izglītības sistēma». LKD (latviešu). Skatīts: 2023-05-06.
  2. «pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība Latvijā». enciklopedija.lv (angļu). Skatīts: 2023-05-06.