Baltu-slāvu valodas, dažkārt arī baltslāvu valodas, ir pie indoeiropiešu valodu saimes piederošas valodas. Tās ietver baltu un slāvu valodas. Baltu un slāvu valodām ir vairākas lingvistiskas iezīmes, kas nav sastopamas nevienās citās indoeiropiešu valodās, kas norāda uz kopīgas attīstības periodu. Lai gan uzskats par baltu un slāvu valodu vienotību dažkārt ir apstrīdēts (daļēji politisku iemeslu dēļ), indoeiropiešu valodniecības speciālistu vidū ir vispārēja vienprātība klasificēt baltu un slāvu valodas vienā atzarā, nu vairs tikai dažām to kopības iezīmēm paliekot diskutablām.

Baltu-slāvu valodas
Ģenētiskā
klasifikācija
Indoeiropiešu
  • Baltu-slāvu valodas
Atzari
ISO 639-2 bat
Baltu-slāvu valodu koks

Baltu-slāvu pirmvaloda ir rekonstruēta, izmantojot salīdzinošo metodi, ņemot vērā visas baltu-slāvu valodu kopīgās fonētiskās un gramatiskās iezīmes.

Kopīgās iezīmes labot šo sadaļu

Uz baltu un slāvu valodu kopību norāda virkne kopīgu fonētisku un gramatisku jauninājumu, kas nav kopīgi ar citām indoeiropiešu valodām. Baltu un slāvu valodās ir arī kopīgi vārdi. Tie vai nu nav atrodami citās indoeiropiešu valodās (izņemot gadījumus, kad tie ir aizgūti), vai arī ir pārmantoti no indoeiropiešu pirmvalodas, bet to nozīme tieši baltu-slāvu valodās ir mainījusies salīdzinājumā ar citām indoeiropiešu valodām. Tas norāda, ka baltu un slāvu valodām ir bijis kopīgs attīstības periods.

Skatīt arī labot šo sadaļu