Austras koks (arī Saules koks, Pasaules krūms, Pasaules koks, ozoliņš, dižais krūms, eglīte) ir mitoloģisks tēls latviešu mitoloģijā, kā arī ornaments.

Austras koka saknes saistīja ar pazemes pasauli. Stumbrs — vidus pasaule, kurā dzīvo cilvēki, dzīvnieki un citas dzīvas būtnes. Koka lapotne tika saistīta ar debesu pasauli. Austras koka lapas bija no sudraba, saknes no vara, bet zari no zelta. Parasti šis koks bija ozols. Austras koks simbolizē saules ceļu un pasaules kārtību. Austras koks ir minēts latviešu dainās, kā arī ir sastopams latviešu tautas ornamentos. Austras koks ir dienas rituma simbols, attēlo cilvēka priekšstatu par pasauli, simbolizē tās saikni ar garīgumu.

Saules jeb Austras koks ir savdabīgs raksta elements, kuram radniecīgi motīvi ir arī citu tautu ornamentos. Saules koka sānu zari ir novietoti simetriski vidusdaļai, tie "aug" slīpi uz augšu vai gan uz augšu, gan uz leju. Lielākoties šī raksta zīme iekļaujas trijstūra pamatformā, kura virsotne vērsta lejup. Dažkārt Saules koka pamatforma ir arī kvadrāts vai taisnstūris.

Šo raksta zīmi visbiežāk veido kā:

  1. Saules koku, kura kuplināšanai izmantotas svecītes;
  2. Saules koku, kura kuplināšanai izmantota skujiņa;
  3. Saules koku, kura kuplināšanai izmantota Mēness zīme.

Saules koks ir ļoti daudzveidīgs. Dažreiz tiek uzsvērta galotne, citos variantos — vidusdaļa, kuras paplašinājumā ir ievietota saulīte vai cits raksta elements. Rotājumos Saules koki visbiežāk tiek novietoti gar raksta malām. Īpaši bieži tie izmantoti villaiņu izšuvumos (Krustpils, Latgales, Augšzemes, Austrumvidzemes villainēs). Latgales un Augšzemes sievas ar tiem rotājušas arī savus galvasautus un priekšautus. Savukārt kurzemnieces krāšņus Saules koka motīvus izšuvušas uz kreklu piedurknēm (Rucavas krekls).

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu