Augstākā izglītība ir profesionālās izglītības līmenis, kas seko pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības. Tā ietver sistematizētu zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj risināt teorētiskas un praktiskas uzdevumus attiecīgajā profesionālajā jomā, izmantojot un radoši attīstot mūsdienu zinātnes, tehnoloģijas un kultūras sasniegumus.

Latvijas Universitāte

Augstākā izglītība tiek iegūta augstākās izglītības iestādēs — universitātēs, akadēmijās, institūtos, augstskolās un dažās koledžās. Dažās valstīs ir savi tradicionālie nosaukumi vai variācijas. Augstāko izglītību var iegūt pilna laika, neklātienes, nepilna laika (vakara) vai brīvā formā (tālmācībā).

Atkarībā no studiju veida, valsts, sistēmas un profila augstākās izglītības studiju ilgums ir robežās no 3 līdz 9 gadiem.

Augstākai izglītībai Latvijā ir trīs līmeņi – bakalaura, maģistra un doktora.

Izglītības līmeņi Latvijā labot šo sadaļu

Skatīt vēl labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu