Atommasas vienība

masas mērvienība
Šis raksts ir par atommasas vienību. Par angļu fiziķi skatīt rakstu Džons Daltons.

Atommasas vienība (simbols: u), arī daltons (simbols: Da) ir masas mērvienība, ko izmanto molekulu, atomu, to kodola, elementārdaļiņu masas izteikšanai. Viena atommasas vienība atbilst 112 daļai no oglekļa-12 izotopa atoma masas, tādējādi 1 u = 1,660538921(73) × 10−27 kg.[1] Šī ir ārpus SI sistēmas mērvienība.

Gramos izteikta atommasas vienība vienāda ar apgrieztu Avogadro skaitli (1/NA). Kādas vielas molmasa, izteikta gramos uz molu, ir skaitliski vienāda ar šīs vielas molekulas masu, izteiktu atommasas vienībās.

Tā kā elementārdaļiņu masas bieži izsaka elektronvoltos, svarīga ir elektronvolta un atommasas vienības attiecība.

1 u = 0,931 494 028(23) GeV/c²;
1 GeV/c² = 1,073 544 188(27) u.

c — gaismas ātrums vakuumā.

Vienkāršoti mēdz teikt, ka atommasas vienība aptuveni atbilst gigaelektronvoltam.

Atsauces labot šo sadaļu