Atgriezenisks process termodinamikā ir process, kurš var norisināties abos virzienos ar pilnībā vienādiem termodinamiskās sistēmas starpstāvokļiem, neradot apkārtējā vidē nekādas izmaiņas. Atgriezenisks process ir līdzsvarots. Noslēdzoties atgriezeniska procesa ciklam (sistēmai atgriežoties sākumstāvoklī), nerodas entropijas izmaiņa. Īstenībā visi procesi ir neatgriezeniski, par atgriezeniskiem pieņem kvazistatiskus procesus, kuru novirzes no atgriezeniska procesa ir mazas.

Tādas siltuma mašīnas, kurā norisinās tikai atgriezeniski procesi, darbu apraksta Karno cikls.