Termodinamisks process

(Pāradresēts no Termodinamiskais process)

Termodinamisks process ir termodinamiskas sistēmas makroskopisko parametru izmaiņu virkne.

Cikliska termodinamisks procesa piemērs - Stērlinga dzinējs. Iekrāsotais laukums ir lietderīgais darbs.

Pamatā termodinamiskos procesus iedala līdzsvarotos un nelīdzsvarotos. Vēl izšķir atgriezeniskus (vienmēr līdzsvaroti) un neatgriezeniskus procesus (vienmēr nelīdzsvaroti). Izšķir dažādus izoparametriskos procesus: adiabātisks, izobārisks, izohorisks, izotermisks, izoentropisks, izoentalpisks, politropisks process. Nemainīgi var būt vairāki procesa parametri, tāpēc tas var tikt nosaukts, piemēram, par izobāriski izotermisku procesu.

Cikliski procesi

labot šo sadaļu

Ja procesu var vairākkārt atkārtot, tad to sauc par ciklisku procesu. Cikliskiem procesiem sākumstāvoklis ir vienāds ar beigustāvokli – visi sistēmas parametri (spiediens, temperatūra, tilpums, u.c.) ir sākumvērtībās. Lai gan process atgriežas sākumstāvoklī, apkārtējās vides stāvoklis ir mainījies, piemēram, tikts padarīts darbs.[1]

  1. «Fizikas rokasgrāmata | LNB Digitālā bibliotēka - DOM PIEEJA». dom.lndb.lv. 106. lpp. Skatīts: 2023-06-20.