Atbalss audio signālu apstrādē un akustikā ir atstarota skaņa, kas pie klausītāja atnāk ar kavēšanos. Aizkave ir tieši proporcionāla atstarojošās virsmas attālumam no skaņas avota un klausītāja. Atbalss rodas, piemēram, akā un plašās, tukšās telpās.

Atbalss rodas, piemēram, plašās, tukšās telpās

Daži dzīvnieki izmanto atbalsi atrašanās vietas noteikšanai un navigācijai, piemēram, vaļveidīgie (delfīni un vaļi) un sikspārņi to izmanto procesā, kas pazīstams kā eholokācija. Atbalsis ir arī sonāru tehnoloģijas pamatā.