Ass

Wikimedia projekta nozīmju atdalīšanas lapa

Ass var būt: