Rumpja skeletu sauc arī par ass skeletu, jo ta daļas atrodas ap ķermeņa vertikālo asi. Ass skeleta augšējā galā atrodas galvaskauss, locekļi ir simetriski un katram izšķir brīvo daļu un joslu, kas to savieno ar rumpi. Ass skeletā izšķir:

  • kakla daļu (pars cervicalis)
  • krūšu daļu (pars thoracica)
  • krustu daļu (pars sacralis)
  • astes daļu (pars coccygea)
Ass skelets (iekrāsots)

Ass skeletu veido:

Rumpja skeleta rakstūrīgākā morfoloģiskā īpatnība ir metamērija. Visiem ass skeleta metamēriem ir kopīga uzbūve. Vispilnīgākais kaulu segments attīstās krūšu daļā. Pilnu kaulu segmentu veido viens skriemelis, viens ribu pāris un atbilstošā krūšu kaula daļa.