Apdzīvota vieta

pastāvīga vai pagaidu kopiena, kur dzīvo vai dzīvojuši cilvēki
(Pāradresēts no Apdzīvotā vieta)

Apdzīvota vieta jeb apmetne ir iedzīvotāju izvietojuma pamatvienība, ilgstoša, patstāvīga vai sezonāla cilvēku dzīves vieta, kur izveidojušies materiāli priekšnoteikumi kā mājokļi un komunikācijas. Apdzīvotās vietas var iedalīt pēc to administratīvās un saimnieciskās nozīmes, iedzīvotāju skaita un nodarbinātības, apbūves īpatnībām un apdzīvotības blīvuma.

Limbažu centrālais laukums

Latvijā ir trīs veidu apdzīvotās vietas: viensētas, ciemi, pilsētas. Dažādās valstīs apdzīvoto vietu iedalījums var atšķirties.