Iedzīvotāju blīvums

(Pāradresēts no Apdzīvotības blīvums)

Iedzīvotāju blīvums jeb apdzīvotība ir skaitlisks lielums, kas parāda vidējo iedzīvotāju skaita attiecību pret noteiktu teritorijas vienību (parasti 1 km²).[1] Parasti iedzīvotāju blīvumu aprēķina valstij, pašvaldībai, citai noteiktai teritorijai vai visai Zemei.

Iedzīvotāju blīvums pēc valsts, 2006

Pašlaik uz Zemes dzīvo vairāk nekā 8 miljardi cilvēku (2022. gada dati), un Zemes platība ir 510 miljoni km², tādējādi vidējais apdzīvotības blīvums ir 15,7 cilvēki uz km². Ja tiek ņemta vienīgi sauszemes platība (150 miljoni km²), tad vidēji uz kvadrātkilometra sauszemes dzīvo 53 cilvēki. Jāņem vērā, ka vairāk nekā puse sauszemes ir cilvēkam nepiemērota dzīves vide. Lielākā daļa cilvēku dzīvo netālu no jūras, vietās, kur pieejams dzeramais ūdens.

Latvijas iedzīvotāju blīvums ir 30,8 cilvēki uz km². (2014. gada dati)[2]

Pārapdzīvotība ir pārāk liels iedzīvotāju skaits teritorijā salīdzinājumā ar tajā pieejamajiem resursiem. To izraisa nevienmērīga Zemes apdzīvotība. Pārapdzīvotības ietekmē palielinās antropogēnā slodze, proti, samazinās aramzemes un ūdens resursi, nav brīvu vietu, kur būvēt jaunas ēkas un celtnes, rodas piesārņojums un uzkrājas atkritumi.

  1. Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007, 210. lpp.
  2. «Iedzīvotāju skaits un dabiskās kustības galvenie rādītāji». Csb.gov.lv. Skatīts: 2014. gada 6. septembrī.