Ampēra spēks

Ampēra spēks ir spēks, ar kādu magnētiskais lauks iedarbojas uz strāvas vadu. Ja magnētiskā lauka indukcijas līniju virziens ir zināms, tad Ampēra spēka virzienu nosaka pēc kreisās rokas likuma. Ja kreisās rokas plaukstu novieto perpendikulāri magnētiskā lauka indukcijas līnijām tā, lai līnijas ieietu plaukstā un četri izstieptie pirksti būtu vērsti strāvas plūšanas virzienā, tad atliektais īkšķis norāda Ampēra spēka virzienu.

Ampēra spēka demonstrējums