Amazonīts ir zaļš tektosilikāta minerāls, kālija laukšpata paveids. Tās ķīmiskā formula ir KAlSi3O8, kas ir polimorfs ortoklazam. Tā nosaukums ir ņemts no Amazones upes, no kuras agrāk tika iegūti zaļi akmeņi, lai gan nav zināms, vai šie akmeņi bijuši amazonīti. Lai gan tas ir ticis izmantots vairāk nekā divus tūkstošus gadu, par ko liecina arheoloģiskie atradumi Ēģiptē un Divupē, neviena seno laiku vai viduslaiku autoritāte to nepiemin. Pirmo reizi par atšķirīgu minerālu to klasificēja tikai 18. gadsimtā. Zaļās un zaļganzilās kālija laukšpatu šķirnes, kas pārsvarā ir triklīnas, tiek apzīmētas kā amazonīti. Tas ir aprakstīts kā "skaista kristalizēta spilgti zaļgani zaļa šķirne" un kā "dzīvīgi zaļa krāsa". To reizēm slīpē un izmanto kā dārgakmeni.

Amazonīts