Altruisms

pašaizliedzīga gādība par citiem, gatavība uzupurēties citu labā

Altruisms jeb nesavtība ir pašaizliedzīga gādība par citiem, gatavība uzupurēties citu labā, nedomājot par savu labumu. Altruisma pretstats ir egoisms. Altruisms ir sastopams ne tikai starp cilvēkiem, bet arī dzīvnieku pasaulē. Jēdzienu ‘altruisms’ ieviesa franču filozofs Ogists Konts. Latīņu vārds alter, kas ir altruisma jēdziena pamatā, nozīmē ‘citam’, ‘citiem’. Altruismu nevajadzētu jaukt ar lojalitāti vai atbildību.

Ziedošana ir viena no altruisma izpausmēm