Akronīms (grieķu: άκρος, akros — 'augšējs, ārmalā esošs' + όνυμος, onymos — 'vārds, nosaukums') ir saīsinājums (abreviatūra), kas veidots no vairāku vārdu grupas sākumburtiem. Akronīmu izrunā kā veselu vārdu, nevis lasa pa atsevišķiem burtiem. Akronīmu piemēri — NATO, ANO, AIDS. Daudzi akronīmi ir ar laiku kļuvuši par pilnvērtīgiem vārdiem, piemēram, lāzers, kas veidojies kā akronīms no angļu valodas (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, kas latviski nozīmē "gaismas pastiprināšana, izmantojot inducēto starojumu").

Akronīmus un abreviatūras, kuras netulkotas lieto visās valodās neatkarīgi no to sākotnējās cilmes, piemēram, NATO, raksta slīprakstā.[1]