Abreviatūra (itāļu: abbreviatura, kas no latīņu: brevis — 'īss') ir saīsinājums, ko veido no saīsinātām vārdu savienojuma sastāvdaļām, piemēram, LR (Latvijas Republika), speckurss (speciālais kurss).[1]

Akronīmus un abreviatūras, kuras netulkotas lieto visās valodās neatkarīgi no to sākotnējās cilmes, piemēram, NATO, raksta slīprakstā.[2]

Abreviatūras citās valodās labot šo sadaļu

Angļu valodā izšķir vismaz trīs saīsinājumu veidus.

Akronīmi labot šo sadaļu

(no sengrieķu acro — 'ass' + -onym — 'vārds')
Akronīmi ir saīsinājumi no vārdu pirmajiem burtiem, piemēram,

  • NATO - North Atlantic Treaty Organization
  • IBM - International Business Machines Corporation
  • laser - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Iniciālismi labot šo sadaļu

Iniciālismus dažreiz izšķir kā atsevišķu saīsinājumu grupu, diferenciējot tos no akronīmiem ar vajadzību izrunāt tos veidojošos burtus atsevišķi. Pēc šāda iedalījuma NATO (IPA: [ˈneɪtoʊ]) un laser ([ˈleɪzɑɹ]) ir akronīmi, bet IBM ([aɪˈbi.ɛm]) — iniciālisms.

Abreviācijas labot šo sadaļu

(no latīņu brevis - "īss") Jēdzienu abreviācija visbiežāk saprot, kā vārda daļēju saīsināšanu, piemēram,

  • piem.
  • abbrev.

Lai gan jēdziens abreviācija var nozīmēt arī vārdu saīsināšanu kopumā un tādējādi ietver akronīmus un iniciālismus.

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Svešvārdu vārdnīca (trešais izd.). Jumava. 2007. 17. lpp. ISBN 978-9984-38-332-3.
  2. «Publikāciju birojs – Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata – 10.6. Slīpraksts». publications.europa.eu. Skatīts: 2022-04-04.