Adhēzija (latīņu: adhaesio — ‘pielipšana’) ir starpmolekulāra saistība starp kontaktā esošām dažādu cietu vai šķidru vielu virsmām. Adhēzija nosaka ķermeņu salipšanu un tā rodas vielu molekulu mijiedarbības rezultātā — van der Vālsa spēka, polārās mijiedarbības, savstarpējas difūzijas, dažkārt arī ķīmisko saišu veidošanās dēļ. Dažkārt adhēzija var izrādīties spēcīgāka nekā kohēzija (saistība viendabīga ķermeņa iekšienē) — tādos gadījumos, atraujot adhezīvi saistītās (salīmētās) virsmas, tiek sarauts mazāk izturīgais ķermenis, nevis salipšanas vieta.

Rasas pilieni turas uz lapām adhēzijas dēļ