Kohēzija (latīņu: cohaesus — 'saistīts') ir divu kontaktā esošu ķīmiski vienādu cietvielu vai šķidrumu saskarvirsmu saistīšanās, ko rada molekulārie spēki. Piemēram, ūdenim ir samērā liela kohēzija starpmolekulāro ūdeņraža saišu dēļ. Kohēzijas un adhēzijas parādības ir kapilārā efekta pamatā. Cietu vielu kohēzija ir būtiski lielāka nekā šķidrumu kohēzija.

Dzīvsudraba piliens turas kopā kohēzijas dēļ