Žanrs

mākslā vēsturiski izveidojusies daiļrades forma

Žanrs (franču: genre — ‘veids, šķira, stils’) ir mākslā vēsturiski izveidojusies daiļrades forma. Tas raksturo mākslas veida kompozicionālās struktūras. Dažkārt darbs var piederēt vairākiem žanriem. Literatūrā žanrs ir literatūras veidu sīkāks iedalījums.