Ļukas

ciems Dobeles novada Annenieku pagastā, Latvijā