Ģeoloģiskais periods ir ģeohronoloģiskās skalas intervāls, ģeoloģiskās ēras apakšintervāls. Ģeohronoloģiskajā skalā lielākā periodu daļa sadalās sīkāk mazākās vienībās, kuras sauc par epohām. Stratigrāfijā ģeoloģiskais periods atbilst ģeoloģiskajai sistēmai, t.i. ģeoloģiskais periods — laika intervāls paleontoloģiskajā un ģeoloģiskajā Zemes vēsturē, kura laikā ir izveidojies vai nogulsnējies iežu slānis, kas veido attiecīgo ģeoloģisko sistēmu (ģeoloģiskā sistēma ir starptautiskās stratigrāfiskās skalas pamatvienība, kas atbilst Zemes garozas un biosfēras dabīgam attīstības posmam).

2004. gadā Starptautiskā ģeoloģisko zinātņu savienība akceptēja ediakārija periodu neoproterozoja ērā, kā pirmo jaunizveidoto periodu 130 gadu laikā. Pēdējā eonā, fanerozojā, ir izdalītas 12 ģeoloģiskās sistēmas. To sekvence tika apstiprināta Starptautiskajā ģeoloģiskajā kongresā Boloņā 1881. gadā.