XVII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai un Padomju Latvijas 37. gadskārtai veltītie Dziesmu svētki jeb XVII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki notika 1977. gada 17. – 24. jūlijā Rīgas Mežaparka Lielajā estrādē.

Svētkus rīkoja Centrālā republikāniskā Dziesmu svētku komisija. Kopkorī bija 14 466 dziedātāji, apvienotajā pūtēju orķestrī 1800 muzikantu. Kā viesi kopā ar PSRS republiku koriem piedalījās arī Kobes koris no Japānas.

Virsdiriģenti bija Imants Cepītis, Ausma Derkēvica, Jānis Dūmiņš, Daumants Gailis, Gido Kokars, Imants Kokars, Haralds Mednis, Edgars Račevskis. Goda virsdiriģenti Jānis Ozoliņš un Leonīds Vīgners.

Norise labot šo sadaļu

Kopkoris uzstājās divos koncertos. Svētkos piedalījās arī koklētāju ansambļi. Izcilākie deju kolektīvi un vieskolektīvi koncertēja Sporta pilī. Repertuārā bijas apvienotas dziesmas, kas slavināja PSRS un tēvzemes Latvijas mīlestību. Latviešu dziesmas atskaņoja pārmaiņus ar PSRS tautu draudzības dziesmām.

Atsauces labot šo sadaļu