Vietsēdība ir cilvēku kultūra, kuru dzīvesveidam raksturīga vienas konkrētas vietas apdzīvošana, pretstatā klejotājiem. Šo terminu parasti attiecina uz pirmatnējiem cilvēkiem vēlajā akmens laikmetā. Cilvēki sāka attīstīties un kļūt par vietsēžiem, ar citiem cilvēkiem veidojot kopējas apmetnes — ciemus, kas atviegloja izdzīvošanu, medības, lauksaimniecību un lopkopību. Laika gaitā cilvēku veidoto ciemu izmērs pieauga un sāka rasties pat nelielas pilsētas.