Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

(Pāradresēts no Viļķenes pamatskola)

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola atrodas Viļķenes pagastā. Skola izvietota 2 ēkās – 1962. gadā celtajā ēkā un skolas internāta ēkā. 2009. gadā pie skolas uzcelta labiekārtota sporta halle, iekārtots aktīvās atpūtas laukums. Ir novadpētniecības muzejs (vad. A. Ozoliņa).

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola
Atrašanās vieta
"Viļķenes skola", Viļķene, Viļķenes pagasts Karogs: Latvija Latvija
Informācija
Skolas tips pamatskola
Dibināta 1871
Direktors Ilze Ādamsone
Skolēnu skaits 112 (2017./2018. m.g.)

Profils – pamatskola, realizē arī pirmsskolas apmācību. 2017./2018. mācību gadā mācījās 12 izglītojamais, skolas struktūrvienībā – Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādē – 39.

Skola dibināta 1871. gadā. Saukta Viļķenes pagasta skola. Pirmais skolotājs ir skolotājs Jānis Vinklers, kurš reizē bija arī pagasta skrīvelis. Mācības notika 4 reizes nedēļā. Ap 1880. gadu skolai veikta piebūve, iekārtotas divas klašu telpas. Šādā stāvoklī skola palika līdz 1934. gadam. Līdz 1920. gadam skolā strādājuši Klēģeris, Strazdiņš, Brunavs, Brīvulis, Paucītis, Mežgailis, Andersons. Ap 1905. gadu tiek stādīta liepu aleja. No 1920./21. mācību gada skola saucās Viļķenu pagasta 1. pamatskola. 20. gs. 20. – 30. gados strādāja skolotāji - Hermanis Noriņš – skolas pārzinis, Alfreds Noriņš, Vallija Gīze, Ženija Noriņa, Elza Vēvere (prec. Matisone, vēlāk Izande).

1933. gadā uzceļ jaunu skolas ēku – piebūvi vecajai. No 1935. - 1940.gadam skolā darbojas mazpulcēnu organizācija. To vada Elza Matisone. Ticības mācību māca mācītājs Birznieks. 1940./41. mācību gadā skolā strādā skolas pārzinis Kārlis Izands, skolotāji Alfreds Noriņš, Elza Izande (Matisone), Mirdza Pļaviņa, Anna Niezere. Skolu sauc Viļķenes nepilnā vidusskola.

No 1942. - 1943. gadam skolā 150 skolēnu. Ievieš 7. apmācības gadu. Skola saucas Viļķenes tautskola 1944./45. gadā skola atkal nosaukta par Viļķenes nepilno vidusskolu. Skolā strādā Alfreds Noriņš, Anna Niezere, Emīlija Prauliņa, Alise Tipāne, Mirdza Noriņa, Lūcija Treimane, Kārlis Ozols, Vīte Henilane (prec. Treimane), Rasma Dimza, Hugo Lesiņš, Millija Kraukle, Kārlis Sedlenieks, Vera Sedleniece, Miervaldis Zvirgzdiņš, Rasma Baumane.

Skolu sauc Viļķenes septiņgadīgā skola, no 1958.gada – Viļķenes astoņgadīgā skola. 1962.gadā uzceļ jaunu skolas ēku. Padomju laikā skola gūst labus panākumus mācību un audzināšanas darbā vairākās jomās:

 • kļūst par republikas bāzes skolu meiteņu darbmācībā (skolotāja Lūcija Noriņa);
 • iekārto labus mācību kabinetus;
 • dalās pieredzē republikā skolēnu personības izpētē;
 • rajona skolu sociālistiskajā sacensībā iegūst 10. un 12. piecgades ceļojošos karogus.

No 1989. – 1992. gadam skolu sauc Viļķenes 9 – gadīgā skola. 1992.gada skolai piešķir Baumaņu Kārļa vārdu, un tā saucas Baumaņu Kārļa Viļķenes 9 – gadīgā skola, kopš 1998.gada - Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola.

Ar 20.gs. 90.gadiem skolā ievieš jaunas darba formas – skolotāju kvalifikācijas pilnveide, jaunu darba formu apguve, skolēnu individuālo sasniegumu un personības izaugsmes iespēju veicināšana:

 • Skola gūst Veselību veicinošas skolas nosaukumu.
 • Pēc skolēnu sasniegumiem valsts olimpiādēs saņem vērtējumu Draudzīgā aicinājuma reitingā kopš 2003. gada, 2009.gadā iegūst Draudzīgā aicinājuma Ceļa maizes balvu.
 • Ir Inovatīvas pieredzes skolas tīkla dalībniece 2011. – 2013. gadā
 • Realizē VISC Eiropas sociālā fonda projektu Dabaszinātnes un matemātika 2009. – 2011. gadā.
 • Ir starptautiskā projekta Skola ka satelīti attīstības izglītībā dalībniece 2009. – 20011. gadā

2008.gadā skolai piešķir Vides zinātnes balvu nominācijā Vides aktīvistu grupa. Ir panākumi Vides projektu konkursos. Jānis Zvirgzdiņš gūst bronzas medaļu Starptautiskajā vides projektu olimpiādē Turcijā 2009.gadā, šai olimpiādē skolu pārstāv Everita Eglīte 2014.gadā. Toms Jānis Eglītis iegūst 1. vietu valsts Jauno vides pētnieku konkursā 2010. un 2012.gadā.

Godalgotas vietas gūtas Kerbera fonda un Latvijas skolotāju vēstures apvienības starptautiskajā pētniecības konkursā Vēsture ap mums – Kārlis Rozenbergs 2007.gadā, Jānis Zvirgzdiņš 2009.gadā, Toms Jānis Eglītis 2009. un 2010.gadā.

Labi sasniegumi vizuālajā mākslā – starptautiskajos un valsts konkursos un olimpiādēs (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa).

Augstākos apbalvojumus guvuši skolotāji

 • Ata Kronvalda prēmija piešķirta Austrai Zalānei - 2007.gadā, Ilvai Zvirgzdiņai – 2013.gadā
 • Ekselences balva nominācijā Par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā bioloģijā – Pārslai Treimanei 2011.gadā
 • Ar Atzinības krusta V šķiru apbalvota skolotāja – muzeja vadītāja Aija Ozoliņa 2016.gadā.

Skolā mācījušies

 • Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks agronoms Uldis Auseklis, bioloģijas zinātņu doktore Dace Gertnere (Lesiņa), komponiste Maija Einfelde, Viestura ordeņa virsnieks, militārais atašejs, fotomākslinieks Vitauts Mihalovskis, mākslinieks Vilnis Titāns, mākslinieks Ilgvars Zalāns, mūziķes Inese un Iveta Romancānes, māksliniece, grāmatu ilustratore Linda Lošina, enerģētiķis – eksperts Juris Ozoliņš, Viestura ordeņa kavalieris, Latvijas armijas majors Druvis Kleins, ekonomikas zinātņu doktore Daina Saktiņa, Atzinības Krusta virsnieks Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Skolā mācījušies un strādā pedagoģiskie darbinieki

 • Ilze Ādamsone, Ilze Kuģe - Kalniņa (Klētniece), Anita Ērmane (Cīparsone), Māra Zvīne (Bračka), Antra Kalniņa (Grauduma), Ilva Zvirgzdiņa, Vizbulīte Ozola (Bērziņa), Liāna Podziņa.

Izglītības programmas

labot šo sadaļu

Skola realizē Pamatizglītības programmu (kods 21011111) un Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111 ).

Skolā 2016.gadā darbojas interešu pulciņi – lietišķās mākslas, mūzikas, sporta, teātra, vizuālās mākslas. Aktīvi darbojas Jaunsargu organizācija – vadītājs Andis Zariņš.

 • Sadarbība ar Latvijas Olimpiešu sociālo fondu – produktu sagāde olimpiešiem – veterāniem.
 • Tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem – personībām.
  • Ziedu paklāju veidošana pie skolas.
  • Lāpu gājieni Lāčplēša dienā uz pieminekli Baumaņu Kārlim.