Vertikālais vēja tunelis

Vertikālais vēja tunelis ir tunelis, kurā tiek radīta augšupejoša gaisa plūsma. Vertikālos vēja tuneļus izmanto aerodinamikas izpētei, taču to plašākais pielietojums ir izpletņlēkšanas treniņiem vai atpūtai — cilvēks var lidot gaisa strūklā, kuras ātrums aptuveni sakrīt ar cilvēka ķermeņa krišanas ātrumu (vidēji 200 km/h).

Vertikālais vēja tunelis Latvijas paviljonā Expo 2010.