Vecā Danas minerālu klasifikācijas sistēma

Vecā Danas minerālu klasifikācijas sistēma ir ilgstoši populārākā minerālu klasifikācijas un sistemātikas sistēma.

Pirmā Danas minerālu klasifikācijas sistēma publicēta 1837. gadā un to sastādīja 24 gadus vecais ASV mineralogs Džeimss Dvaits Dana, iekļaujot tajā laikā zināmos 352 minerālus. Dana un viņa dēls Edvards Solsberijs Dana darbu pie klasifikācijas sistēmas turpināja, to pilnveidojot un papildinot ar jaunatklātiem minerāliem. Abu mineralogu darbs ir devis lielu ieguldījumu mineraloģijas zinātnes attīstībā. Ir izdotas šādas Danas minerālu klasifikācijas redakcijas:

 1. - 1837. gads
 2. - 1844. gads (Dana vecākais)
 3. - 1850. gads (Dana vecākais)
 4. - 1854. gads (Dana vecākais)
 5. - 1868. gads (Dana vecākais)
 6. - 1892. gads (Dana jaunākais)
 7. - 1927, 1944, 1951, 1962 (Hārvarda Universitāte, Čārlzs Palašs, Harijs Bermans, Klifords Frondels)

Pēdējā, astotā, redakcija iznākusi 1997. gadā un īsumā aprakstīta šeit.

Dana minerālus pirmais sāka klasificēt pēc to anjoniem, tālāk tos smalkāk iedalot pēc kristāliskās struktūras īpatnībām. Katram minerālam tika piešķirts savs indekss - skaitlis ar četrām daļām. Diemžēl jaunā, 1997. gada sistēma šos numurus nomaina, radot grūtības muzejiem un kolekcionāriem.

Dana savā darbā norādījis arī tipiskās minerālu atradņu vietas, un daudzi minerālu kolekcionāri cenšas iegūt paraugus tieši no šīm vietām.

Jaunā Danas minerālu klasifikācijas sistēma negūst atsaucību daudzu mineralogu vidū, tāpēc vecajai sistēmai joprojām ir plašs pielietojums. Danas sistēma tiek lietota lielākajā daļā agrāk izdotās mineraloģiskās literatūras.

Vecā Danas minerālu klasifikācijas sistēma (7. redakcija)

labot šo sadaļu
 • I Tīrradņi
 • II Sulfīdi
 • III Oksīdi un hidroksīdi
 • IV Halīdi
 • V Karbonāti, nitrāti un borāti
 • VI Sulfāti, hromāti un molibdāti
 • VII Fosfāti, arsenāti un vanadāti
 • VIII Silikāti
  • Nesosilikāti
  • Sorosilikāti
  • Ciklosilikāti
  • Inosilikāti
  • Fillosilikāti
  • Tektosilikāti
  • Neklasificētie silikāti
 • IX Organiskie minerāli