Jaunā Danas minerālu klasifikācijas sistēma

Jaunā Danas minerālu klasifikācijas sistēma aizvieto 1837. gadā izstrādāto un vēlāk vairākkārt pārveidoto veco Danas minerālu klasifikācijas sistēmu, kura vairāk nekā 150 gadus ir bijusi noteicošā minerālu sistemātikas un klasifikācijas sistēma.

Būtībā jaunā Danas minerālu klasifikācijas sistēma ir astotā šīs sistēmas redakcija, kas iznākusi 1997. gadā. Šī sistēma ir ņēmusi vērā to, ka apzināto minerālu skaits ir būtiski pieaudzis. Jaunā sistēma ir mēģinājums vienkāršot minerālu sistemātiku, sadalot minerālus mazākās grupās un līdz ar to veidojot lielāku minerālu klašu skaitu.

Pirmā sistēmas redakcija 1837. gadā ietvēra 352 minerālus, astotā — vairāk nekā 3 700 minerālus. Jaunajā sistēmā ir 78 minerālu klases, kamēr agrāk izdalīja 8 klases.

Līdzīgi citām populārām minerālu klasifikācijas sistēmām, šī sistēma grupē minerālus pēc to anjoniem un kristāliskās struktūras īpatnībām. Katram minerālam sistēmā tiek piešķirts savs numurs — diemžēl numerācijas sistēma atšķiras no agrāk pieņemtās un tas rada problēmas daudziem pasaules muzejiem un kolekcionāriem un izsauc jaunās sistēmas kritiku.

Jaunā Danas minerālu klasifikācijas sistēma labot šo sadaļu

 1. Tīrradņi
 2. Sulfīdu minerāli (iekļauj selenīdus, telurīdus, arsenīdus, antimonīdus)
 3. Sulfosāļi
 4. Oksīdu minerāli
 5. Oksīdu minerāli ar urānu un/vai toriju
 6. Oksīdu un hidroksīdu minerāli ar hidroksila grupu
 7. Kompleksie oksīdi
 8. Kompleksie oksīdi ar Nb, Ta, Ti
 9. Halīdu minerāli
 10. Oksihalīdi un hidroksihalīdi
 11. Halīdu kompleksi — Aluminofluorīdi
 12. Kompleksie halīdi
 13. Karbonātu minerāli
 14. Anhidrātu karbonāti
 15. Hidratētie karbonāti
 16. Karbonāti ar hidroksila vai halogēna grupu
 17. Kompleksie karbonāti
 18. Vienkāršie nitrāti
 19. Nitrāti ar hidroksila vai halogēna grupu
 20. Kompleksie nitrāti
 21. Jodāti
 22. Jodāti ar hidroksila vai halogēna grupu
 23. Kompleksie jodāti
 24. Borāti
 25. Borāti ar hidroksila vai halogēna grupu
 26. Hidratētie borāti ar hidroksila vai halogēna grupu
 27. Kompleksie borāti
 28. Sulfātu minerāli
 29. Hidratētie sulfāti
 30. Sulfāti ar hidroksila vai halogēna grupu
 31. Hidratētie sulfāti ar hidroksila vai halogēna grupu
 32. Kompleksie sulfāti
 33. Selenāti un telurāti
 34. Selenīti, telurīti un sulfīti
 35. Hromīti
 36. Kompleksie hromīti
 37. Fosfātu minerāli
 38. Anhidrātu fosfāti
 39. Hidratētie skābie fosfāti
 40. Hidratētie fosfāti
 41. Anhidrātu fosfāti ar hidroksila vai halogēna grupu
 42. Hidratētie fosfāti ar hidroksila vai halogēna grupu
 43. Kompleksie fosfāti
 44. Antimonāti
 45. Skābie un normālie antimonīti, arsenīti, fosfīti
 46. Parastie un halogēnus saturošie antimonīti, arsenīti, fosfīti
 47. Vanādija oksisāļi
 48. Anhidrātu molibdāti un volframāti
 49. Parastie un hidratētie molibdāti un volframāti
 50. Organiskie minerāli
 51. Nesosilikāti
 52. Nesosilikāti ar O, OH, F un H2O grupām
 53. Nesosilikāti ar citām grupām
 54. Nesosilikātu borosilikātu un daži berilosilikāti
 55. Sorosilikāti
 56. Sorosilikāti ar O, OH, F un H2O grupām
 57. Sorosilikāti ar lielām necikliskām grupām (no Si3)10)
 58. Sorosilikāti ar tetraedriskām grupām
 59. Ciklosilikāti ar trīsposmu gredzeniem
 60. Ciklosilikāti ar četrposmu gredzeniem
 61. Ciklosilikāti ar sešposmu gredzeniem
 62. Ciklosilikāti ar astoņposmu gredzeniem
 63. Ciklosilikāti ar kondensētiem gredzeniem
 64. Ciklosilikāti ar citiem anjoniem un jauktiem gredzenu tipiem
 65. Inosilikāti
 66. Inosilikāti ar divkāršām nesazarotām ķēdēm
 67. Inosilikāti ar nesazarotām ķēdēm
 68. Inosilikāti ar dažāda platuma ķēdēm
 69. Inosilikāti ar sazarotām un sacilpotām ķēdēm
 70. Inosilikāti ar cauruļveida vai stabveida struktūru
 71. Filosilikāti
 72. Filosilikāti ar divdimensiju plātnēm bez sešposmu gredzeniem
 73. Filosilikāti ar kondensētām tetraedriskām plātnēm
 74. Filosilikāti ar modulētiem slāņiem
 75. Tektosilikāti
 76. Tektosilikāti ar Al-Si karkasu
 77. Tektosilikāti — ceolītu grupa
 78. Neklasificēti silikātu minerāli

Skatīt arī labot šo sadaļu

Avoti labot šo sadaļu

 • Richard V. Gaines, Dana's New Mineralogy: The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, 8th Edition, John Wiley & Sons Canada (1997), ISBN 0-471-19310-0