Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ērgļu novadā

Wikimedia projekta saraksts

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ērgļu novadā.

Map mag.png
Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Jumurdas pagastsLabot

    Aizbetņu apmetne
Adrese: Jumurdas pagasts (pie Aizbetnēm)
Aizsardzības numurs: 1719   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Aizbetņu senkapi (Kapu kalniņš, Mājas kalns)
Adrese: Jumurdas pagasts (pie Aizbetnēm)
Aizsardzības numurs: 1720   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dreimaņu senkapi (Krievu kapi)
Adrese: Jumurdas pagasts (pie bij. Dreimaņiem)
Aizsardzības numurs: 1721   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sīļu Badakmens - kulta vieta
Adrese: Jumurdas pagasts (pie bij. Sīļiem)
Aizsardzības numurs: 1722   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Cirstu skanste (Valvītes) - viduslaiku nocietinājums
Adrese: Jumurdas pagasts (pie Cirstiem)
Aizsardzības numurs: 1723   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Vējavas pilskalns
Adrese: Jumurdas pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 1724   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Tjaku - Viesaku senkapi (Velna klēpji)
Adrese: Jumurdas pagasts (starp bij. Tjakiem un Viesakām)
Aizsardzības numurs: 1725   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zemnieku sēta "Kajēni"
Adrese: Jumurdas pagasts (Kājēnos)
Aizsardzības numurs: 6126   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.1.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Akmens verstu stabs
Adrese: Jumurdas pagasts (Kajēnos)
Aizsardzības numurs: 6127   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs. valsts nozīmes vēstures piemineklis.


Sausnējas pagastsLabot

    Baltavas viduslaiku pils
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Jaunogriņiem)
Aizsardzības numurs: 1803   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Liepkalnes baznīcas senkapi
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Liepkalnes luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 1804   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Jākaiņu senkapi
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Pagrabiņiem un bij. Jākaiņiem)
Aizsardzības numurs: 1805   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Skudru pilskalns - kulta vieta
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Skudrām)
Aizsardzības numurs: 1806   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Priekšēnu pilskalns (Pumpiņkalns)
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Vecpriekšēniem)
Aizsardzības numurs: 1807   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Vecpriekšēnu senkapi
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Vecpriekšēniem)
Aizsardzības numurs: 1808   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Piķa purva senkapi (Krievu sala)
Adrese: Sausnējas pagasts (Piķa purvā pie Kaukuriem)
Aizsardzības numurs: 1809   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Sestukalna astronomisko novērojumu punkts
Adrese: Sausnējas pagasts (Sestukalnā (Ziestu kalnā))
Aizsardzības numurs: 8588   Saites:  !  
Apraksts: 1824. valsts nozīmes industriālais piemineklis.


ĒrgļiLabot

 
Galerija
  Ērgļu viduslaiku kapsēta
Adrese: Ērgļu pagasts, Ērgļi (centrā)
Aizsardzības numurs: 1675   Saites:  !   
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Ērgļu pagastsLabot

 
Galerija
  Braki
Adrese: Ērgļu pagasts (Brakos)
Aizsardzības numurs: 46   Saites:  !     
Apraksts: 1863.-1908. valsts nozīmes vēstures piemineklis.
 
Galerija
  Ērgļu viduslaiku pils
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Ērgļu slimnīcas)
Aizsardzības numurs: 1678   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Galerija
  Ērgļu Skanstes kalniņš - pilskalns
Adrese: Ērgļu pagasts (Ogres upes kreisajā krastā pie Ērgļu dzirnavām)
Aizsardzības numurs: 1676   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Baltiņu senkapi (Velna klēpis)
Adrese: Ērgļu pagasts (pie bij. Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 1677   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Danderu Upurozols - kulta vieta
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Danderiem)
Aizsardzības numurs: 1679   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Indrānu senkapi
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Indrāniem)
Aizsardzības numurs: 1680   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Jaunāķēnu senkapi
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Jaunāķēniem)
Aizsardzības numurs: 1681   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kaivēnu pilskalns
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Kaivēniem)
Aizsardzības numurs: 1682   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Rezēnu senkapi (Kapu kalns)
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Lejasrezēniem)
Aizsardzības numurs: 1683   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ķikutu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Ērgļu pagasts (starp Kaivēniem un Odzītēm, Kokneses - Ērgļu lielceļa malā)
Aizsardzības numurs: 1684   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Mūzikas darbinieku brāļu Jurjānu dzimtās mājas
Adrese: Ērgļu pagasts (Meņģeļos)
Aizsardzības numurs: 47   Saites:  !   
Apraksts: 1851. valsts nozīmes vēstures piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.