Vīrietis ir cilvēku vīrišķais dzimums. Termins vīrietis tiek parasti attiecināts uz pieaugušu cilvēku. Jaunus vīriešus parasti sauc par zēniem vai puišiem. Savukārt termins vīrišķība tiek saistīts ar vīriešiem; šo terminu parasti lieto, lai attiecinātu kaut ko uz vīriešiem, vīriešu seksualitāti vai reproduktīvajiem orgāniem.

Mikelandželo skulptūra "Dāvids"

Vīrieša loma sabiedrībā labot šo sadaļu

Sabiedrībā bieži tiek nošķirtas dzimumu lomas un tiesības. Vīrišķība ir ar zēniem un vīriešiem saistītu atribūtu, uzvedības un lomu kopums. Kaut arī vīrišķība ir sociāli konstruēta, daži pētījumi norāda, ka dažas uzvedības, kuras tiek uzskatītas par vīrišķīgām, tiek bioloģiski ietekmētas. Tas atšķiras no bioloģiskā vīriešu dzimuma definīcijas, jo gan vīriešiem, gan sievietēm var būt vīrišķīgas iezīmes. Vīrieša loma ģimenē ir finansiāli uzturēt ģimeni un aizsargāt ģimeni.

Skatīt arī labot šo sadaļu