Trests ir uzņēmumu apvienība, kurā ietilpstošie dažādie uzņēmumi saplūduši vienā lielā kompleksā, zaudējot savu juridisko un saimniecisko patstāvību. Viens no uzņēmumiem kļūst par tresta galveno uzņēmumu, kam pārējie apvienotie uzņēmumi ir pakļauti; galvenais uzņēmums vada ražošanu, ar to saistīto pakalpojumu, tirdzniecības nozari. Trests var apvienot gan vienas nozares, gan dažādu (arī pavisam atšķirīgu) nozaru uzņēmumus. Tā kā trests veicina monopolu rašanos, dažās valstīs (piemēram, ASV un Vācijā) tie ir aizliegti (sk. pretmonopolu likumi).