Treneris (angļu: trainer, to train — audzināt, apmācīt) ir izglītības un sporta darba speciālists, kurš nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši treniņu mērķiem un uzdevumiem, cilvēks, kurš atdod savas zināšanas, spēku, dvēseli savam audzēknim un attīsta ne tikai viņa funkcionālās iespējas un meistarību, bet gan personību kā veselumu; persona, kas nodarbojas ar individuāla sportista vai sporta komandas vispārējo fizisko, speciālo sagatavošanu, morāles vērtību, tikumības un arī patriotisma attīstīšanu.

Trenera filozofijas uzdevumi labot šo sadaļu

 • motivēt sportot, organizēt, vadīt, plānot, kontrolēt treniņu procesu, sekmējot augstāku rezultātu sasniegšanu;
 • savienot sportu ar bērnu/audzēkņu nākotnes mērķiem;
 • izvēlēties metodes, kas atbilstu bērnu vecumam, viņu interesēm un kopīgam mērķiem;
 • atbalstīt savu audzēkni fiziski un garīgi, atdodot savas zināšanas, spēku, dvēseli savam audzēknim un attīstīt viņa funkcionālās iespējas un meistarību;
 • spēt savienot daudzas cilvēka dimensijas, attīstīt audzēkņa gribas un tikumiskās īpašības, kas sekmētu harmoniskas personības veidošanu;
 • akcentēt uzmanību uz trenera profesijas dominējošo darbības veidu mērķiem, pienākumiem un uzdevumiem, kuri trenerim ir jārealizē ikdienā.

Trenera pienākumi labot šo sadaļu

 • sekmēt audzēkņu/sportistu garīgo un fizisko attīstību;
 • radoši un atbildīgi piedalīties treniņu procesa īstenošanā;
 • audzināt krietnus, godprātīgus jauniešus, sportistus
 • ievērot audzēkņu/sportistu tiesības;
 • pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību.[1]

Atsauces labot šo sadaļu

 1. «Trenera filozofija». www.lspa.lv. Skatīts: 2020. gada 24. oktobrī.