Trīs laikmetu sistēma ir aizvēstures periodizācijas sistēma, kas to iedala trīs laikmetos: