Terminoloģija ir mācība par terminiem un to lietošanu. Termins ir jēdziens un tā valodiskais apzīmējums. Specifiskiem jēdzieniem noteiktos laukos ir noteikti apzīmējumi, kas materiāli atspoguļo zināšanu sistēmas. Terminoloģija kā zinātnes nozare pēta, kā termini rodas un kāda ir to savstarpējā saistība.

Terminoloģija ir formāla zinātnes nozare, kas sistemātiski pēta jēdzienu apzīmēšanu vai veidošanu, kas raksturīgs vienam vai vairākiem laukiem vai cilvēka darbības jomām. Terminoloģijas teorija pamatojas uz jēdzieniem un virzās uz piemērotu termina definīcija. Tas tiek veikts, pētot un analizējot terminus kā daļu no jēdzieniskas sistēmas un veicinātu pareizu lietošanu. Pētniecība var notikt vienas valodas robežās vai aptvert vairākas valodas vienlaikus, kā arī tā var pētīt terminus dažādu nozaru ietvaros.

Pārskats labot šo sadaļu

Terminoloģija kā zinātne balstās uz saviem teorētiskajiem principiem un sastāv galvenokārt no šādiem aspektiem:

  • nozarē vai darbības jomā lietoto jēdzienu un jēdzienu struktūru analīze;
  • jēdzieniem atbilstošo terminu identificēšana;
  • divvalodu vai daudzvalodu terminoloģijas gadījumā saistības noteikšana starp terminiem dažādās valodās;
  • terminoloģijas sistematizācija datubāzēs;
  • terminoloģijas datubāžu pārvaldīšana;
  • jaunu terminu veidošana (terminrade).

Terminoloģijas tipi labot šo sadaļu

Var izšķirt divu veidu terminoloģiju:

  • Speciālā terminoloģija, kas nodarbojas ar vienu terminu vai ierobežotu terminu skaitu
  • Sistemātiskā terminoloģija, kas nodarbojas ar visiem terminiem noteiktā nozarē vai darbības jomā.

Speciālā terminoloģija dominē tulkotāju profesijā, kur noteiktu terminu (vai terminu grupas) tulkojums ir nepieciešams, lai ātri atrisinātu noteiktu tulkojuma problēmu.

Terminoloģija kā zinātnes nozare labot šo sadaļu

Kā zinātnes nozare terminoloģija ir saistīta ar tulkošanu un tādēļ bieži tiek pasniegta universitātē un tulkotāju skolās. Lieliem tulkošanas uzņēmumiem bieži vien ir terminoloģijas nodaļa vai arī tie lūdz tulkotājiem veikt terminoloģijas pētījumus.

Tipoloģija labot šo sadaļu

Terminoloģiju var definēt arī pēc konteksta, pētot terminus, kas saistīti ar noteiktu kontekstu. Šādi konteksti var būt:

Ārējās saites labot šo sadaļu