Terminoloģija

Terminoloģija ir mācība par terminiem un to lietošanu. Termins ir jēdziens un tā valodiskais apzīmējums. Specifiskiem jēdzieniem noteiktos laukos ir noteikti apzīmējumi, kas materiāli atspoguļo zināšanu sistēmas. Terminoloģija kā zinātnes nozare pēta, kā šādi termini rodas un kāda ir to savstarpējā saistība.

Terminoloģija ir formāla zinātnes nozare, kas sistemātiski studē jēdzienu apzīmēšanu vai veidošanu, kas raksturīgs vienam vai vairākiem laukiem vai cilvēka darbības jomām. Terminoloģijas teorija pamatojas uz jēdzieniem un virzās uz piemērotu termina definīcija. Tas tiek veikts, pētot un analizējot terminus kā daļu no jēdzieniskas sistēmas un veicinātu pareizu lietošanu. Pētniecība var notikt vienas valodas robežās vai aptvert vairākas valodas vienlaikus, kā arī tā var pētīt terminus dažādu disciplīnu ietvaros.

PārskatsLabot

Terminoloģija kā zinātne balstās uz saviem teorētiskajiem principiem un sastāv galvenokārt no šādiem aspektiem:

  • nozarē vai aktivitātes jomā lietoto jēdzienu un jēdzienu struktūru analīze;
  • jēdzieniem atbilstošo terminu identificēšana;
  • divvalodu vai daudzvalodu terminoloģijas gadījumā saistības noteikšana starp terminiem dažādās valodās;
  • terminoloģijas sistematizācija datubāzēs;
  • terminoloģijas datubāžu pārvaldīšana;
  • jaunu terminu veidošana.

Terminoloģijas tipiLabot

Var izšķirt divu veidu terminoloģiju:

  • Speciālā terminoloģija, kas nodarbojas ar vienu terminu vai ierobežotu terminu skaitu
  • Sistemātiskā terminoloģija, kas nodarbojas ar visiem terminiem noteiktā nozarē vai darbības jomā.

Speciālā terminoloģija dominē tulkotāju profesijā, kur noteiktu terminu (vai terminu grupas) tulkojums ir nepieciešams, lai ātri atrisinātu noteiktu tulkojuma problēmu.

Terminoloģija kā zinātnes nozareLabot

Kā zinātnes nozare terminoloģija ir saistīta ar tulkošanu un tādēļ bieži tiek pasniegta universitātēs un tulkotāju skolās. Lieliem tulkošanas uzņēmumiem bieži vien ir terminoloģijas nodaļa vai arī tie lūdz tulkotājiem veikt terminoloģijas pētījumus.

TipoloģijaLabot

Terminoloģiju var definēt arī pēc konteksta, pētot terminus, kas saistīti ar noteiktu kontekstu. Šādi konteksti var būt:

Ārējās saitesLabot