Tau daļiņa jeb tau leptons (apzīmē ar grieķu burtu τ) ir nestabila elementārdaļiņa - smagākais no pazīstamajiem leptoniem. Tau daļiņai ir negatīvs elektriskais lādiņš un pusvesels spins. Kā visiem leptoniem, tau daļiņai eksistē antidaļiņa, kuras lādiņš ir pozitīvs.

Vēsture labot šo sadaļu

Tau daļiņa tika atklāta 1975. gadā, izmantojot elektronu - pozitronu kolaideru SLAC (ASV). Anihilējot lielas enerģijas elektroniem un pozitroniem, var veidoties tau un antitau daļiņas.

Īpašības labot šo sadaļu

Tau daļiņas masa ir 1777 MeV. Dzīves ilgums 2,9 ·10-13 s.

Sabrukšana labot šo sadaļu

 
Feinmana diagramma, kas ilustrē tau daļiņas galvenos sabrukšanas ceļus.

Tau daļiņa ir vienīgais leptons, kas sabrūkot var radīt hadronus, jo citi leptoni ir pārāk viegli.

τ sabrukšanas veidi:

  • μ νμ- ντ 17.4 %
  • e- νe- ντ 17.8 %
  • hadroni > 50 %

Ārējās saites labot šo sadaļu