Anihilācija (latīņu: anihilatio — '"nav nekā" radīšana') ir elementārdaļiņu un antidaļiņu savstarpēja iznīcināšanās. Anihilācijā parasti rodas fotonigamma kvanti. Saduroties augstas enerģijas daļiņām un antidaļiņām, var rasties arī citas daļiņas — dažāda veida hadroni.

Pozitrona, kurš radies β+ sabrukšanā (sk. bēta sabrukšana), anihilācija par 2 gamma kvantiem, sastopoties ar elektronu

Anihilācija ir process, kura rezultātā izdalās maksimāli iespējamais enerģijas daudzums, t.i. antiviela ir ideāla "degviela". Tās lietojums pagaidām gan ir tīri teorētisks un par to var lasīt galvenokārt zinātniskās fantastikas grāmatās.